Czy piec uniwersalny może spełniać wymogi 5 klasy kotłów grzewczych?

Poniżej postaramy się opisać klasy emisyjne kotłów grzewczych, piece uniwersalne oraz to w jaki sposób spełniane przez nie normy.

 

kocioł węglowyCzym są klasy emisyjne kotłów grzewczych?

Klasy emisyjne kotłów reguluje norma PN-EN 303-5, której celem jest ograniczenie szkodliwych substancji produkowanych podczas spalania, głównie drobnych pyłów zawieszonych, oraz podniesienie wydajności ogrzewania. Dzieli ona kotły grzewcze na 3 klasy emisji pyłów:

  • klasa 3 - emitujące do 150 mg/m3,
  • klasa 4 - emitujące do 60 mg/m3,
  • klasa 5 - emitujące do 40 mg/m3.

Klasa 1 i 2 występowały w poprzedniej wersji normy z 2002 roku.

 

Czym jest piec uniwersalny?

Piec uniwersalny to rodzaj kotła grzewczego, który można opalać wieloma rodzajami paliwa. Produkowane przez nas piece uniwersalne można zasilać:

  • drewnem - w postaci trocin, peletu, czy szczap,
  • węglem kamiennym,
  • węglem brunatnym,
  • mieszanką węglowo - miałową,
  • miałem węglowym,
  • odpadami suchymi,
  • odpadami mokrymi.

 

Takie działania pieca uniwersalnego jest możliwe dzięki zastosowaniu wentylatora podmuchowego, który pozwala odpowiednio natleniać komorę spalania zależnie od rodzaju stosowanego opału. Kanałowy wymiennik ciepła wymusza odpowiedni ruch spalin, powodując, że oddają one praktycznie całe ciepło do systemu ogrzewania. Dodatkowo posiadają one automatyczny podajnik paliwa. Ich wydajność energetyczna wynosi ok 80%.

 

Czy piec uniwersalny może mieć 5 klasę wydajności energetycznej?

Jeśli piec został wyprodukowany po 2017 roku - musi. Od tego roku jest to jedyna dozwolona dla nowo sprzedawanych kotłów klasa. Wszystkie kotły uniwersalne produkowane przez nasz zakład spełniają jej wymogi. Niska emisja spalin osiągana jest dzięki wysokiej temperaturze spalania, zastosowaniu regulatora podmuchowego i wymuszeniu odpowiedniego obiegu spalin. Warto też dodać, że piece uniwersalne zaliczane są do 5 klasy kotłów grzewczych także, gdy pracują razem ze zbiornikiem buforowym. Takie działania pieca uniwersalnego jest możliwe dzięki zastosowaniu wentylatora podmuchowego, który pozwala odpowiednio natleniać komorę spalania zależnie od rodzaju stosowanego opału. Kanałowy wymiennik ciepła wymusza odpowiedni ruch spalin, powodując, że oddają one praktycznie całe ciepło do systemu ogrzewania. Dodatkowo mogą one posiadać one automatyczny podajnik paliwa na pellet, groszek lub miał węglowy. Ich wydajność energetyczna wynosi ok 80%.